SIFAT MANUSIA MENURUT ISLAM – Manusia diciptakan oleh Allah.SWT dengan beraneka rupa dan sifatnya masing-masing. Segalanya tentang penciptaan manusia oleh-Nya dituangkan dalam Alqur’an.

Allah.SWT menanamkan kepada manusia dengan sifat yang berbeda, yaitu sebagai bahan untuk membantu kita (sebagai makhluk-Nya) agar lebih introspeksi diri, sehingga kelak akan menjadikan kita sebagai manusia yang dicintai oleh Allah.SWT. Berikut ini penjelasan menganai berbagai sifat manusia :

1. Manusia Itu Lemah

Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, lemah menghadapi segala bentuk kecenderungan batin. Maka itulah segala beban-beban yang diberikan kepada manusia mengandung unsur kemudahan dan keluasan. Itulah sebuah karunia Allah.SWT yang diberikan kepada hamba-Nya.

2. Mudah Terperdaya

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah”
(QS. Al-Infithar: 6)

3. Manusia itu lalai

“Bermegah-megahan telah melalaikanmu”
(QS. At-Takasur: 1)

4. Memiliki Sifat Penakut

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”
(QS. Al-: 155)

5. Sifat Manusia Bersedih Hati

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”
(QS. Al-Baqarah: 62)

6. Suka Tergesa-gesa
“Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.”
(QS. Al-Isra’: 11)

7. Manusia Itu Suka Membantah
“Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.”
(QS. An-Nahl: 4)

8. Suka Berlebih-lebihan

“Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.”
(QS. Yunus: 12)

“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampui batas”
(QS. Al-Alaq: 6)

9. Manusia Itu Pelupa

“Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya, lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah.SWT) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: “Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu, sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka.”
(QS. Az-Zumar: 8)

10. Manusia Suka Mengeluh

Manusia itu suka mengeluh atau berkeluh kesah “Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah”
(QS. Al-Ma’arij: 20)

“Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus harapan.”
(QS. Al-Fushilat: 20)

“Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan appabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa.”
(Al-Isra’: 83)

11. Sifat Manusia Itu Kikir

“Katakanlah: “Klau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya.” Dan adalah manusia itu sangat kikir.”
(QS. Al-Isra’: 100)

12. Sifat Manusia Suka Kufur Nikmat

Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkat yang nyata (terhadap rahmat Allah).”
(QS. Az-Zukhruf: 15)

13. Manusia itu Zalim dan Bodoh

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianati, dan dipikullah amanata itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”
(QS. Al-Ahzab: 72)

14. Suka Menuruti Prasangka Diri Sendiri

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”
(QS. Yunus: 36)

15. Manusia Itu Suka Berangan-angan

“Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: “Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?” Mereka menjawab: “Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu.”
(QS. Al-Hadid: 72)

Sungguh indah Islam ini, segalanya telah tertuang dalam kitab suci Al-Qur’an. Dan itulah 15 sifat manusia. Islam juga memberikan solusi dalam segala sifat buruk manusia. Sungguh kenikmatan iman dalam Islam ini kita dapatkan dengan mudah. cerita islam, opini

Sumber : https://islamedia.web.id/sifat-manusia-menurut-islam/ Editing : lacodeid.com

VIEW 34
Tidak ada artikel terkait
150 karakter tersisa. comment


Pengunjung
Islam itu indah
9 days ago